RETRO - Kruhová skúšobná dráha

KSD fotoSpoločnosť vlastnila a do roku 2006 aj prevádzkovala špeciálne zariadenie na testovanie vozoviek Kruhovú skúšobnú dráhu.

Tohto zariadenia malo tri samostatné nápravy, s možnosťou ich zaťaženia až do 130 kN. Skúšobná vozovka mala dĺžku 100 m a šírku 6 m.

 

 

 

Zariadenie sa používalo na overovanie nových typov vozoviek, materiálov, poprípade špeciálnych cestných zariadení (napr. železničné priecestie) v merítku 1:1. Výhodou bolo, že overované vozovky sa vybudovali bežnými technológiami i strojmi ako pri skutočnej stavbe. Rozloženie zaťažovania vozoviek sa dalo predpísať tak v priereze ako i v závislosti od reálnych klimatických podmienok. Skúšky boli dlhodobé – vyše 1,0 milióna prejazdov. V priebehu zaťažovania sa podľa zvoleného harmonogramu robili skúšky vybratých vlastností – napr. únosnosť, tvorba deformácií, povrchové vlastnosti a pod.

 

Ekonomika však neumožnila v podmienkach SR revitalizovať a prevádzkovať toto jedinečné zariadenie. 

KSD SchemaKSD video

Novinky

INFORMÁCIA PRE VÝROBCOV STAVEBNÝCH VÝROBKOV 05.05.2020 SME STÁLE K DISPOZÍCII 08.04.2020
Projekt APVV 21.09.2020

Začali sme riešiť nový projekt 

 

 
Copyright © 2010-2021  |  VUIS-CESTY spol. s.r.o.