Processed directives

Technické podmienky www.ssc.sk

TP 1/2007 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltových zmesí proti tvorbe trvalých deformácií podľa STN EN 12697-22, zodpovedný riešiteľ Ing. Vladimír Řikovský, CSc.

TP 02/2008 Použitie geosyntetických a im podobných materiálov v asfaltových vrstvách vozoviek, zodpovedný riešiteľ Ing. Vladimír Řikovský, CSc.

TP 02/2009 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí,

zodpovedný riešiteľ Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., spoluriešiteľ Ing. Vladimír Řikovský, CSc.

TP 03/2011 Asfaltový koberec veľmi tenký,

zodpovedný riešiteľ Dr. h. c. Ing. Zdeněk Loveček, CSc.

TP 04/2011 Recyklácia asfaltových zmesí za horúca v obaľovacích súpravách,

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TP 05/2011 Recyklácia asfaltových zmesí na mieste za horúca pre vozovky s dopravným zaťažením triedy I. až VI., zodpovední riešitelia: Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TP 06/2011 Asfaltový koberec drenážny,

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TP 07/2011 Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste,

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TP 08/2011 Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek,

zodpovedný riešiteľ Ing. Vladimír Řikovský, CSc.

Technicko - kvalitatívne podmienky www.ssc.sk 

TKP Časť 0 Všeobecne,
zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Adrián Fonód, PhD.
TKP Časť 2 Zemné práce,

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TKP Časť 5 Podkladové vrstvy,

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TKP Časť 6 Hutnené asfaltové zmesi,

zodpovedný riešiteľ Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

TKP Časť 6.1 Asfaltový koberec drenážny,

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TKP Časť 6.2 Asfaltový koberec veľmi tenký,

zodpovedný riešiteľ Dr. h. c., Ing. Zdeněk Loveček, CSc.

TKP Časť 7 Liaty asfalt,

zodpovedný riešiteľ Ing. Zdeněk Loveček, CSc.

TKP Časť 12 Piloty razené,

zodpovedný riešitelia Ing. Vladimír Řikovský, CSc., Ing. Adrián Fonód, PhD.,

spoluriešitelia Prof. Ing. Peter Turček, PhD., Ing. Jana Frankovská, PhD.  

TKP Časť 13 Piloty vŕtané,

zodpovední riešitelia Ing. Vladimír Řikovský, CSc., Ing. Adrián Fonód, PhD.

spoluriešitelia Prof. Ing. Peter Turček, PhD., Ing. Jana Frankovská, PhD. 

TKP Časť 27 Zlepšovanie zemín,

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TKP Časť 36 Kalové zákryty,

zodpovedný riešiteľ Ing. Vladimír Řikovský, CSc.

TKP Časť 37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TKP Časť 38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom,

zodpovedný riešiteľ Ing. Ľubomír Polakovič, CSc. 

Materiálové katalógové listy - doplnok k TKP www.ssc.sk

KLA 1/2009 Katalógové listy asfaltov,
zodpovední riešitelia Ing. Zdeněk Loveček, CSc., Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

KLHS 1/2010 Katalógové listy hydraulických spojív,
zodpovední riešitelia Ing. Jozef Kollár, PhD., Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí,
zodpovední riešitelia Ing. Zdenék Loveček, CSc., Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

KLVM 1/2010 Katalógové listy vozoviek na mostoch,
zodpovední riešitelia Ing. Vladimír Řikovský, CSc., Ing. Adrián Fonód, PhD.

KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva,
zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD, Dr. h. c. Ing. Zd. Loveček, CSc.

KLAZaE 1/2012 Katalógové listy asfaltových zálievok a emulzií,
zodpovedný riešiteľ Ing. Vladimír Řikovský, CSc.

UNBOUND AND HYDRAULICALLY BOUND GROUND LAYERS OF ROADS Efficient use of sources 18.01.2013

 

 

 See

 

CONSTRUCTION AND REHABILITATION ASPHALT PAVEMENTS. Effectively and efficiently 18.01.2013

 

 See

 

Konferencia HYDROIZOLÁCIE MOSTOV A TUNELOV 22.11.2012
Copyright © 2010-2020  |  VUIS-CESTY spol. s.r.o.