Processed standards

New and revised standard www.sutn.sk

STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy
Spracovateľ VUIS-CESTY, spol. s r. o., Bratislava, Ing. Zdeněk Loveček, CSc., Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.
Technická komisia: TK 94 Cestné staviteľstvo. Október 2008

STN 73 6122 Stavba vozoviek. Liaty asfalt na pozemné komunikácie
Spracovateľ: VUIS-CESTY, spol. s r. o., Bratislava, Ing. Zdeněk Loveček, CSc.
Technická komisia TK 94 Cestné staviteľstvo. Február 2010

STN 73 6124-1 Stavba vozoviek. Časť 1: Hydraulicky stmelené vrstvy
Spracovateľ VUIS-CESTY, s. r. o.,Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.
Technická komisia TK 94 Cestné staviteľstvo. Júl 2011

STN 73 6124-2 Stavba vozoviek. Časť 2: Medzerovitý betón
Spracovateľ VUIS-CESTY, s. r. o.,Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.
Technická komisia TK 94 Cestné staviteľstvo. Január 2013

STN 73 6125 Stavba vozoviek. Upravené zeminy
Spracovateľ VUIS-CESTY, s. r. o., Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.
Technická komisia TK 94 Cestné staviteľstvo. November 2011

STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy
Spracovateľ VUIS-CESTY, s. r. o.,Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.
Technická komisia TK 94 Cestné staviteľstvo. Júl 2011

STN 73 6127-1 Stavba vozoviek. Prelievané vrstvy. Časť 1: Penetračný makadam
Spracovateľ VUIS-CESTY, spol. s r. o., Bratislava, Ing. Zdeněk Loveček, CSc.
Technická komisia TK 94 Cestné staviteľstvo. Október 2011

STN 73 6127-3 Stavba vozoviek. Prelievané vrstvy. Časť 3: Asfaltocementový betón
Spracovateľ VUIS-CESTY, s. r. o.
Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.
Technická komisia TK 94 Cestné staviteľstvo. Október 2011

STN 73 6242 Navrhovanie a zhotovovanie vozoviek na mostoch pozemných komunikácií
Spracovateľ VUIS-CESTY, spol. s r. o., Bratislava, Ing. Vladimír Řikovský, CSc.
Technická komisia TK 94 Cestné staviteľstvo

STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány
Spracovateľ VUIS-CESTY, spol. s r. o., Bratislava, Ing. Zdeněk Loveček, CSc.
Technická komisia TK 94 Cestné staviteľstvo. Apríl 2009  

STN 73 6242 Navrhovanie a zhotovovanie vozoviek na mostoch pozemných komunikácií
Spracovateľ VUIS-CESTY, spol. s r. o., Bratislava, Ing. Vladimír Řikovský, CSc.
Technická komisia TK 94 Cestné staviteľstvo
 

Translations of European standards www.sutn.sk

EN 12697-5 Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 5: Stanovenie maximálnej objemovej hmotnosti 

EN 13877-3 Cementobetónové vozovky. Časť 3: Technické podmienky na klzné tŕne pre betónové kryty 

EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón 

EN 13108-2 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 2: Asfaltový koberec veľmi tenký
EN 13108-5 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 5: Asfaltový koberec mastixový

EN 13108-8 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 8: R-materiál 

EN 13108-20 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 20: Počiatočná skúška typu

UNBOUND AND HYDRAULICALLY BOUND GROUND LAYERS OF ROADS Efficient use of sources 18.01.2013

 

 

 See

 

CONSTRUCTION AND REHABILITATION ASPHALT PAVEMENTS. Effectively and efficiently 18.01.2013

 

 See

 

Konferencia HYDROIZOLÁCIE MOSTOV A TUNELOV 22.11.2012
Copyright © 2010-2020  |  VUIS-CESTY spol. s.r.o.